Preferential Share Issue

Share Issue 2013

AVTECH Sweden AB:s nyemission är nu avslutad.

AVTECH Sweden Prospekt 2013 | Download

Share Issue 2012

AVTECH Sweden AB:s nyemission är nu avslutad.

Sammanfattning av erbjudandet | Download
AVTECH Sweden Informationsmemorandum | Download
Fullmaktsformulär för deltagande i extra bolagsstämma | Download
Styrelsens fullständiga förslag | Download
Revisorns uttalande | Download

Share Issue 2011

AVTECH Sweden AB:s nyemission är nu avslutad.

AVTECH Sweden Information Memorandum (Prospectus 2011) | Download
AVTECH Sweden Informationsmemorandum (Prospekt 2011) | Download

Share Issue 2013

AVTECH Sweden AB:s nyemission är nu avslutad.

AVTECH Sweden Prospekt 2013 | Download

Share Issue 2012

AVTECH Sweden AB:s nyemission är nu avslutad.

Sammanfattning av erbjudandet | Download
AVTECH Sweden Informationsmemorandum | Download
Fullmaktsformulär för deltagande i extra bolagsstämma | Download
Styrelsens fullständiga förslag | Download
Revisorns uttalande | Download

Share Issue 2011

AVTECH Sweden AB:s nyemission är nu avslutad.

AVTECH Sweden Information Memorandum (Prospectus 2011) | Download
AVTECH Sweden Informationsmemorandum (Prospekt 2011) | Download